دشت های جوگوس نهایی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

دشت های جوگوس نهایی (Plains of the Jogos Nhai) در ایسوس، در شرق دریای بزرگ شن (Great Sand Sea) و تپه های زوزه کشان (Howling Hills)، شمال یی تی (Yi Ti) و دریای آب رفته (Shrinking Sea)، و در غرب ناگای (N'Ghai) و دریای خون ریز (Bleeding Sea) واقع شده است. در شمال آوای نهنگ (Leviathan Sound) و دریای لرزان (Shivering Sea) قرار دارد.[۱] [۲]

دشت ها وسیع، مسطح و یا به شکل ملایمی مدورند. مردم جوگوس نهایی (Jogos Nhai) احتمالا در آنجا ساکنند. گوراسب ها در این دشت ها زندگی می کنند.

پشت صحنه ها

از مردم جوگوس نهایی در رمان های نغمه ای از یخ و آتش نام برده شده است اما تا کنون از دشت های جغرافیایی جوگوس نهایی نامی برده نشده است و تنها در مجموعه نقشه های سرزمین های یخ و آتش دیده شده اند.


منابع و یادداشت ها