سرزمین های سایه

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

سرزمین های سایه منطقه‌ای کوهستانی و مرموز در شرق دور ایسوس می باشد. شهر آشایی (Asshai) در لبه‌ی جنوب غربی سرزمین های سایه واقع است. سرزمین های سایه از شمال و شمال شرقی به کوهستان صبحدم (Mountains of the Morn) برمی خورد.[۱] لنگ (Leng) و جزایر مانتیکور (Manticore Isles) در دریای یشم (Jade Sea) در غرب و تنگه های زعفران (Saffron Straits) در جنوب آن واقع‌اند. علف اشباح در سراسر سرزمین های سایه[۲] و همچنین در شهر مخروبه استیگای (Stygai) رشد می کند.

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

ایلیریو موپاتیس به دنریس تارگرین می گوید که سه تخم اژدهایی که به او به عنوان هدیه‌ی ازدواج داده است، از سرزمین های سایه آنسوی آشایی می آیند. ممکن است ایلیریو خود شخصاً آنها را از سرزمین های سایه تهیه کرده باشد، ولی به دنریس نگفت که دقیقاً آنها را چگونه به دست آورده بود. دنریس به خاطر می آورد شنیده است که نخستین اژدهایان از شرق آمده‌اند، از سرزمین های سایه آنسوی آشایی و جزایر دریای یشم.[۳]

پس از وارد شدن به ویس دوتراک، دنریس سوار بر نقره ایش از کنار کالاهای غارت شده گذشت. برخی از مجسمه ها آنچنان بدشکل و محوف بودند که او بسختی می توانست به آنها نگاه کند. سر جورا مورمونت به او می گوید که آنها احتمالاً از سرزمین های سایه آنسوی آشایی می آیند.[۴]

منابع و ارجاعات