علف اشباح

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

علف اشباح نوعی علف است که در سراسر سرزمین های سایه (Shadow Lands) در شرق ایسوس (Essos) می رویند.[۱] علف اشباح از انسانی سوار بر اسب بلندتر است و ساقه هایی به رنگ پریدگی علف شیر دارد. این علف گیاهی مهاجم است که سایر علف ها را از پا در می آورد. دوتراک ها معتقدند علف اشباح با ارواح نفرین شده می درخشد و روزی تمام دنیا را خواهد پوشاند.[۲]

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

دنریس تارگرین راجع به علف اشباخ در سرزمین های سایه ی آنسوی آشایی از سر جورا مورمونت شنید.[۲]

نزاع شاهان

زارو خوان داکسوس برای دنریس تعریف کرد که علف اشباح در باغ گهانه در کارث می رویند.[۳]

منابع و یادداشت ها