مردم تن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به صفحه ابهام زدایی بروید.Disambig.png

تن ها (The Thenn) مردمان ساکن سرزمین تن، ناحیه ای در دره‌ای کوهستانی میان قله های فراست فنگز(Frostfangs) در آن سوی دیوار(beyond the Wall) هستند.[۱]

خصوصیات

تن ها خود را واپسین بازماندگان مردمان نخستین (First Men) می شمارند، به زبان کهن (Old Tongue) سخن می گویند و از زبان مشترک ( Common Tongue) چیز زیادی نمی دانند.[۱]
رهبر تن ها را ماگنار (Magnar) می نامند، که میان مردمانش بیشتر یک خدا پنداشته می شود تا انسان.[۲] به عقیده جان اسنو، تن ها نسبت به دیگر ساکنان آن سوی دیوار متمدن ترند و بیش تر به مردمان جنوب دیوار شباهت دارند، چرا که در سرزمین خود فرمانروا و قانون دارند.
تن ها جنگجویانی بی رحم اند ، ولی به دلیل باورشان به خدا بودن ماگنار، کاملا فرمان بردار و نیز بسیار منظم تر از سایر وحشی ها (Wildlings) هستند.
آن ها اغلب از بیش تر وحشی ها مجهز ترند، و آراسته به ساز و برگ هایی چون خودهای برنزی، تبرهایی از جنس برنز و یا گاهی سنگ تراش خورده، نیزه های کوتاه با سرنیزه های برگی شکل، زره هایی ساخته شده از صفحات برنزی، و سپرهایی پهن و بی آرایه از جنس چرم سیاه حرارت دیده با برجستگی ها و حاشیه ی برنزی هستند.[۱]
رهبر اخیر آنان استایر (Styr) بود، که با خشونت و سخت گیری بر مردم خود فرمانروایی می کرد.[۳]

رویدادهای اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع