نفس اژدها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

نفس اژدها گلی‌ به رنگ قرمز تیره است که در وستروس (Westeros) می روید. جنگل خدایان (godswood) قلعه سرخ (Red Keep) نفس اژدها دارد.[۱]

منابع و یادداشت ها