گربه سایه

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
گربه سایه ای در برف - اثر Veronica V. Jones
گربه سایه - Mike S Miller

گربه سایه ها گربه سانانی بزرگ اند که در آن سوی دیوار (Beyond the Wall) و نیز کوهستان ماه (Mountains of the Moon) یافت می شوند.

پیرامون آنها

گربه سایه ها درندگانی هولناک اند، اما لاشه خوار نیز هستند. آنها خز ضخیم سیاه با خطوط سفید دارند و در اندازه بین ببرهای دنیای واقعی و شیرهای کوهستان اند.[۱]

گفته می شود گربه سایه ها می توانند خون را از شش مایل آنطرفتر بو بکشند. آنها می توانند هر تکه گوشتی از قربانی شان را بخورند و حتی استخوان ها را می شکنند تا مغز استخوان را دربیاورند.[۲] گربه سایه ها تمایلی به حمله به انسان های زنده ندارند مگر آنکه خیلی گرسنگی کشیده باشند.[۳]

وارامیر شش جلده (Varamyr Sixskins)، وحشی (Wilding) ریزنقش و یک اسکین چنجر (Skinchanger)، سه گرگ، یک خرس برفی (Snow Bear) و یک گربه سایه را کنترل می کند.[۴] او وقتی زنی از دهکده می خواست، گربه سایه اش را برای به چنگ آوردنش می فرستاد. وقتی به جلد گربه سایه اش می رفت، حیوان عادت داشت با خشونت با او مبارزه کند.[۵]

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

تیریون لنیستر (Tyrion Lannister) ردای پوست گربه ای باشکوهی از مریلیون (Marillion) سر تاس برد، خز ضخیم سیاه که با نوارهای سفید چاک داده شده بود. در سلول های آسمانی، مرد (Mord) آن را از او گرفت.

نزاع شاهان

هنگامی که جان اسنو (Jon Snow) راهش را از میان گذرگاه اسکرلینگ (Skirling Pass) باز می کرد، گربه سایه ای را دید که آهسته به قوچی نزدیک می شد، مثل دودی مایع از دامنه ی کوه پایین آمد تا آنکه آماده ی جهیدن شد. جان آرزو کرد که کاش می توانست به قاطعیت و بیصدایی آن گربه سایه حرکت کند و به همان سرعت او بکشد.

رقصی با اژدهایان

نقل قول ها

صدای غرش زیری از صخره ها انعکاس یافت. گربه سایه؛ جان بلافاصله متوجه شد. وقتی یکی دیگر را از نزدیک تر شنید، برخاست. شمشیرش را کشید و برگشت، گوش داد.[۲]

منابع و یادداشت ها