کراکن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
اثر Kim Pope

کراکن هیولایی دریایی به شکل ماهی مرکبی غول آساست که گفته می شود می تواند کشتی های صید نهنگ را پایین بکشد. کراکنی طلایی نشان خاندان گریجوی (House Grayjoy) می باشد. آنها بیشتر افسانه تلقی می شوند.