مگس خون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

مگس های خون حشره هایی به بزرگی زنبورند که در شرق پیدا می شود. آنها به رنگ بنفش براق اند و در مرداب ها و آبگیرهای راکد زندگی می کنند. آنها مکنده ی خون اند و تخم هایشان را در مرده ها و در حال مردن ها می گذارند.[۱]

شراب دلیری (Wine of Courage) از لارو آن تهیه می شود.

منابع و یادداشت ها