رانا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

رانا نامی‌ دوتراکی (Dothraki) برای نوعی علف سبز رنگ است که در دریای دوتراکی (Dothraki Sea) می روید و در فصل های خشک به رنگ قهوه‌ای سیر در می‌‌آید. این فقط یکی‌ از صد‌ها نوع علفی است که در دریای دوتراکی می روید.[۱]

منابع و یادداشت ها