قبایل کوهستان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
بران، تیریون و مردان قبیله اش - اثر Sir Heartsalot

قبایل کوهستان تمدنی بدوی هستند که به قبایلی با اندازه ها و قدرت های متغیر تقسیم می شوند و در دامنه های کوهستان ماه (Mountains of the Moon) در دره (Vale) زندگی می کنند.

فرهنگ

کوهستان ماه خانه ی جمعیتی از مردمی بدوی است که تسلط ایری (Eyrie) را نپذیرفته اند و از هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) و جامعه ی فئودال (Feudal Society) آن مستقل اند. آنها به قبایلی که با اندازه ها و قدرت های متغییر تقسیم می شوند که تا حدودی تفاوت های فرهنگی با وستروس دارد به طوری که بعضی زنان حتی در غارت ها شرکت می کنند.

آنها مردمانی فقیرند با اسلحه و زره هایی با کیفیت پایین و با غارت روستاهای محلی و گروه های کوچک مسافران گذران زندگی می کنند و حتی به لرد ایری اگر به خوبی محافظت نشود، حمله خواهند کرد. آنها هر سلاح و زره ای که بتوانند پیدا کنند را مانند هر مقدار غله ای که بتوانند از روستاهای غارت شده و همه ی زنان صرف نظر از انکه ازدواج کرده اند یا نه، برمی دارند.

مردان قبیله اسب های کوچکی را می رانند که مناسب مسیر باریک کوهستان است.[۱]

طبق گفته ی روس بولتون (Roose Bolton) بعضی قبایل کوه نشین هنوز سنت نخستین شب (First Night) را انجام می دهند.[۲]

قبایل

قبایل کوه نشین به قبایلی با دشمنی های دیرینه و اندازه و قدرت متغییر تقسیم می شوند. اگرچه قبایل در بسیاری از مخاطرات از جمله غارت ها با یکدیگر مشارکت می کنند و بعضی قبایل پیوندهای محکمی با یکدیگر دارند. درگیری های بین قبایل معمولا با پرداخت خونبها حل و فصل می شود و مردان قبایل به سرعت نارضایتیشان را از طریق خشونت نشان می دهند.

در ابتدای بازی تاج و تخت، حداقل سه هزار جنگجو بین قبایل بود، اما برای قرن ها تهدیدی جدی تلقی نمی شدند. آنها از زمان مرگ لرد ایری، جان ارن (Jon Arryn) بسیار فعالتر شده اند.[۱]

گوش سیاه ها

گوش سیاه ها

گوش سیاه ها یکی از قبایل کوه نشین اند که نامشان را از عادت بریدن گوش اسرایشان گرفته اند. آنها گوش ها را بشکل یادبود به نمایش می گذارند و اسرایشان را به عنوان نشانی از شجاعت زنده می گذارند. چلا (Chella) دختر چیک رهبریشان می کند. گوش سیاه ها پیوندهای نزدیکی با برادران ماه دارند.[۳]

گوش سیاه ها در میان قبایلی بودند که به تیریون لنیستر (Tyrion Lannister) پیوستند. حین آمادگی برای رسیدن استنیس براتیون (Stannis Baratheon) پشت دروازه های بارانداز پادشاه (King’s Landing)، تریون گوش سیاه ها و برادران ماه را به کینگزوود (Kingswood) فرستاد تا ارتش استنیس را در مسیر پیش رویشان به بارانداز پادشاه اذیت و آزار کند.[۴] پس از نبرد بلک واتر (Battle of the Blackwater)، چلا و گوش سیاه هایش تلاش کردند که به بارانداز پادشاه بازگردند اما کینگزلندرها آنان را تعقیب کرده و مسخره شان کردند.[۵]

مردان سوخته

مردان سوخته

مردان سوخته یکی از قبایل کوه نشین ¬اند. آنان به خاطر مراسم به بلوغ رسیدنشان چنین نامگذاری شده اند زیرا در آن با سوزاندن بخشی از بدن به انتخاب خودشان، معمولا انگشت یا نوک پستان، خودشان را ناقص می کنند. هرچه آن قسمت سوزانده شده ی بدن مهمتر باشد، جنگجو احترام بیشتری کسب می کند. به این خاطر دیگر قبایل از آنان می ترسند. آنان توسط دست سرخ، نوعی رییس قبیله هدایت می شوند.

مردان سوخته آخرین دختر الیس ارن (Alys Arryn) و سر ایلیس وین وود (Elys Waynwood) را در راه ازدواج با یک برکن (Bracken) دزدیدند.[۶]

تیمت پسر تیمت (Timett son of Timett) پس از آنکه چشم خودش را درآورد به عنوان دست سرخ انتخاب شد. مردان سوخته در میان قبایلی بودند که با قول اسلحه و زره به تیریون لنیستر پیوستند.[۳] حین آمادگی برای رسیدن استنیس براتیون به بارانداز پادشاه، تریون مردان سوخته را به کینگزوود فرستاد تا به آزار و اذیت در مسیر پیش رویشان بپردازند.[۴] پس از نبرد بلک واتر، تیمت و مردان قبیله اش و تمام غنایمی را که به دست آوردند، برداشته و به خانه شان در کوهستان ماه بازگشتند.[۵]

مارهای شیری

مارهای شیری یکی از قبایل کوهنشین اند. لاریس (Lharys) ادعا می کرد که اعضای مارهای شیری یا برادران ماه بودند که اولین بار به گروه کتلین تالی (Catelyn Tully) در کوهستان ماه (Mountains of Moon) یورش بردند.[۷]

برادران ماه

برادران ماه یکی از قبایل کوه نشین بودند که لاریس ادعا می کرد آنها یا مارهای شیری بودند که نخستین بار به گروه کتلین تالی در کوهستان ماه یورش بردند.[۷] برادران ماه در میان قبایلی بودند که با قول اسلحه و زره به تیریون لنیستر پیوستند. گروهی که با تیریون رفتند توسط اولف پسر آمر (Ulf son of Umar) رهبری می شدند. برادران ماه پیوند نزدیکی با گوش بریده ها دارند.[۳] در حین آمادگی برای رسیدن استنیس براتیون پشت دروازه های بارانداز پادشاه، تریون گوش سیاه ها و برادران ماه را برای آزار و اذیت ارتش استنیس در مسیر پیشرویش به سمت بارانداز پادشاه، فرستاد.[۴]

سگ های منقش

سگ های منقش

سگان منقش یکی از قبایل کوه نشین اند.

پسران غبار

پسران غبار

پسران غبار یکی از قبایل کوه نشین اند.

کلاغ سنگی ها

کلاغ سنگی ها یکی از قبایل کوه نشین اند که شاغا (Shagga) و احتمالا دولف (Dolf) پیش از او آن را هدایت می کنند. آنان سلاح دارند ولی در مقایسه با شوالیه های دره (Vale) ناچیز است.

گروهی از کلاغ سنگی ها به سر کردگی شاغا با تیریون لنیستر و بران (Bronn) (پس از آنکه از ویل رانده شدند) در کوهستان مواجه شدند. آنها تیریون و بران را به مرگ تهدید کردند اما تیریون با وعده ی سلاح، زره و افتخار در عوض کمک، درصدد جلب اعتمادشان بود. وقتی کلاغ سنگی ها تیریون را همراهی کردند، گانتر (Gunthor) در پشت سر ماند تا دیگر قبایل را بسیج کنند.[۸] آنها در نبرد گرین فورک (Battle of the Green Fork) تحت فرماندهی تیریون جنگیدند.

گروه همراهی تیریون را تا بارانداز پادشاه ادامه داد و به دفاع از آن طی نبرد بلک واتر (Battle of the Blackwater) کمک کرد. تیریون آنها را به کینگزوود فرستاد تا ارتش استنیس را حین رسیدنش به شهر آزار و اذیت کنند. آنها در کشتن دیده بان ها و پیشاهنگ های استنیس بسیار موثر بودند طوری که نسبت به قوای لنیستر - تایرل که به دنبال او از کینگزوود می آمدند، کور ماند.[۴] پس از نبرد بلک واتر، شاغا و مردان قبیله اش در کینگزوود ماندند.[۵]

منابع و یادداشت ها