درخت آهن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

درخت آهن نوعی درخت است که در آنسوی دیوار (Beyond the Wall) و شمال وستروس (northern Westeros)است.[۱] این درخت چوب سخت و سیاهی دارد[۲] و در‌های سردابه ی زیر وینترفل (Winterfell) از چوب درخت آهن ساخته شده اند.[۳]

منابع و یادداشت ها