باسیلیسک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
باسیلیسک

باسیلیسک ها در جنگل های یی تی (Yi Ti) فراوانند.[۱] در بعضی جاها از آنها برای مبارزه با دیگر حیوانات (مثل سگ ها) استفاده می شوند تا بر روی نتیجه شرط بندی شود. باسیلیسک می تواند یک سگ بزرگ را تکه پاره کند.

باسیلیسک ها زهردارند و منشا «زهر باسیلیسک» هستند،[۲] خمیری پرادویه از خون باسیلیسک که به گوشت عطری مطبوع می دهد اما هر موجود خون گرمی اعم از انسان و حیوان را به دیوانگی شدید سوق می دهد.[۳]

همچنین ببینید: رساله ی موجودات (Bestiary)

حوادث اخیر

نزاع شاهان

وقتی دنریس (Daenerys) از اسکله های بندرگاه کارث (port of Qarth) بازدید می کرد، در کنار یک گودال بازی از نقره ایش (her silver) پیاده شد درحالی که باسیلیسکی در میان حلقه ای از دریانوردان خروشان یک سگ بزرگ قرمزرنگ را تکه پاره می کرد.[۴]

منابع و یادداشت ها