دورنی ها

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

دورنی ها بومی دورن (Dorn) در جنوبیترین قسمت وستروس (Westeros) اند.آنها به خونگرمی و شهوت رانی جنسی مشهورند. مردم سرحدهای دورن (Dornish Marches) در همسایگی استورم لندز (Stormlands) آنها را با بی اعتمادی و حس رقابت توصیف کرده اند. به حرامزاده های (bastards) دورنی نام خانوادگی سند داده می شود.

فرهنگ

فرهنگ دورنی ها اصالتی آندالی (Andal) دارد، اما شدیدا تحت تاثیر مهاجرت انبوه مردم روینی (Rhoynish) که در طی تجاوز روینار (Rhoynar Invasion) در دورن مستقر شدند، قرار دارد. این تاثیر را می توان در بسیاری از رسومات دورنی ها از جمله حقوق برابر زنان در قانون ارث بری[۱][۲]، وضعیت اجتماعی محبوبان/ معشوقه ها (paramours) ، و شهوت جنسی عمومی آنها در مقایسه با بقیه ی هفت پادشاهی مشاهده کرد. لردهای دورنی رداهای ابریشم و ساتن با کمربندهای جواهرنشان و آستین های آویخته می پوشند و زره های سبکی را ترجیح می دهند که به شدت لعاب کاری شده و با مس صیقل داده شده، نقره ی درخشان و/یا طلای سرخ ملایم خاتم کاری شده است.[۳]

قومیت

روینارها مردمانی بلند و باریک با پوست زیتونی صاف، موهای مشکی و چشمان تیره اند. تاثیر آنها در ذخیره ی ژنی دورنی ها در طول ساحل قویتر است و هرچه در خشکی پیش می رویم، ضعیفتر می شود. درونی ها با خون آندال ها و نخستین انسانها (First Men) بزرگتر و گسترده تر از آنهایی هستند که بیشتر خون روینیش را دارند. طبق مشاهدات (Observations) شاه دائرون اول (Daeron І) در طول جنگ هایش در دورن (Wars in Dorne)، سه گروه دورنیش وجود دارد:

  • دورنی های نمکی که در طول ساحل زندگی می کنند؛ عمدتا در طول منطقه ی بازوی شکسته (Broken Arm) جایی که کوهستان سرخ (Red Mountain) به درون دریای دورن (Sea of Dorne) کشیده شده است. این دورنی ها لاغر اندام و تیره با پوست صاف زیتونی و موی بلند مشکی می باشند. آنها ماهیگیر و دریانوردند، مردان سرسختی که کشتی های ناوگان دورن را هدایت می کنند.[۴]
  • دورنی های شنی که در بیابان ها و دره های بلند رودها زندگی می کنند با صورت های قهوه ای که با آفتاب داغ دورن سوخته است. آنها حتی از دورنی های نمکی نیز تیره ترند.[۵]
  • دورنی های سنگی که در گردنه ها و ارتفاعات کوهستان سرخ زندگی می کنند. آنها بیشتر خون آندال ها و نخستین انسان ها را دارند و در ظاهر، رسومات و سنن بیشتر شبیه سایر مردم هفت پادشاهی اند. آنها موی قهوه ای یا بلوند با صورت های کک و مکی یا آفتاب سوخته دارند.[۶]

به علاوه گروه های کوچک دیگری نیز وجود دارند: یتیمان گرین بلاد (Greenblood Orphans) که روینار خالص اند و در قایق های گرین بلاد (Greenblood) کار می کنند.

بعد نظامی

دورنی ها سپرهای گرد فلزی، نیزه، نیزه های کوچک پرتابی یا کمان های انحنادار را ترجیح می دهند. دورنی ها به سواری بر توسن شنی (Sand Steed) در سواره نظامشان و استفاده ی ماهرانه از کمان های انحنادارشان بر پشت اسب معروفند. به خاطر گرما، آنها زره های سبکتری نسبت به بقیه ی هفت پادشاهی می پوشند که از صفحات فلزی که گاهی با مس تزیین شده ساخته شده و به صورت فلس بر روی چرم دوخته می شود. برای آنکه بتوانند در آفتاب سوزاننده ی دورن بجنگند، رداهایی با رنگ های درخشان می پوشند که قسمت های فلزی زره شان را می پوشاند.[۷] دورن کم جمعیت ترین در هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) است. همان طور که به نظر می رسد تاکتیک های متفاوتی نسبت به بقیه ی قلمرو اتخاذ می کنند، عموما از جنگ رو در رو پرهیز کرده و به سرعت مردان زره پوش سبک وزن و اسب های تندرویشان متکی اند که بیشتر مناسب تعداد کمترشان است و به آنها اجازه می دهد از مزایای شرایط سخت دورن استفاده کنند. البته گرما و کمیابی آب، حرکت و تامین ارتشی خیلی بزرگ را بسیار دشوار می کند. این تکنیک ها تاثیرگذاریشان را در مقابل اژدهایان (Dragons) خاندان تارگرین (House Targaryen) و بعدها بر علیه شاه دائرون در طی فتح دورن (Conquest of Dorne) و در طول جنگ هایشان با ریچ (Reach) و استورم لندز (Stormlands) طی هزاران سال ثابت کرده اند.

تاثیرات

مارتین اعلام کرده است که تاثیرات حوادث تاریخی بر دورن شامل ولز، اسپانیا و به میزان کمتری فلسطین است.[۸]

منابع و یادداشت ها