دریای دورن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.

دریای دورن

دریای دورن دریایی بزرگ در امتداد سواحل جنوب شرقی وستروس است. این دریا از سمت شمال به سرزمین های طوفان،از سمت غرب و جنوب به دورن و از شرق به دریای باریک محدود است شهرهای برجسته در امتداد دریای دورن شامل شبح هیل، تور، ویل(Wyl) و یورن وود( Yronwood) در دورن، و همچنین استون هلم و گری تاون در استورمز اند هستند. تاریخ

برخی استادان، مانند کاساندر، باور دارند دریای دورن پیش از این از دریای باریک توسط باتلاق های نمک جدا بوده است. پادشاهان قدیمی طوفان گاهی اوقات ناوگان جنگی خود را در شهرها و روستای واقع در ساحل شمالی از دریا نگهداری می کردند.

در این دریا یک قلعه قدیمی به نام گاستون (Ghaston) وجود دارد که به عنوان یک زندان برای مجرمان توسط خاندان مارتل استفاده می شود.