کوهستان سرخ

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
دورن و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
دورن و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
کوهستان سرخ
دورن و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
کوهستان سرخ
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ[۱]
ریچ و و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
ریچ و و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ
کوهستان سرخ
ریچ و محل قرار گرفتن کوهستان سرخ


کوهستان سرخ [۲] و یا کوه قرمز[۳] نام یک رشته کوه گسترده در جنوب وستروس (Westeros) است. رشته کوه دورن (Dorne) را از شمال از سرزمین های طوفان (Stormlands) و ریچ (the Reach) در جنوب تقسیم می‌کند.

جغرافیا

قلعه‌های بسیاری از دورنیش ها در کوهستان سرخ احداث شده است، که شامل بلک مونت (Blackmont)، های هرمیتیج (High Hermitage)، قبر پادشاهان (Kingsgrave)، اسکای ریچ (Skyreach)، استارفال (Starfall)، ویل (Wyl) و یورن وود (Yronwood) می باشد. بخش کوهستانی دورنیش ها نیز حاوی خرابه‌های چون برج شادی(Tower of Joy) و والترز روست (Vulture's Roost) می باشد. [۴] دو گذرگاه برای عبور از کوهستان وجود دارد که شامل گذرگاه شاهزاده (Prince's Pass) که توسط خاندان فالور (House Fowler) محافظت می شود، و راه استخوان (Boneway) که توسط خاندان یورن وود (House Yronwood) محافظت می شود. رودخانه ویل (Wyl) در شرق کوهستان جریان دارد و به دریای دورن (Sea of Dorne) می‌ریزد،ترنتین (Torentine) در غرب کوهستان جریان دارد و به دریای تابستان (Summer Sea) می‌ریزد. دورنیش هایی که در کوهستان سرخ زندگی می کنند به عنوان دورنی های سنگی شناخته می شوند.

در شمال و شمال‌شرقی دورن، کوهستان سرخ در امتداد جنوب سرزمین های طوفان (Stormlands) گسترده شده است، مکان‌هایی چون کیپ رث (Cape Wrath)، گریفینز روست (Griffin's Roost) در خلیج کشتی شکن (Shipbreaker Bay) و تا حدودی استورمز اند (Storm's End) نیز در آن واقع شده است. [۴] بخش جنوبی شامل سرحدهای دورن (Dornish Marches) و قعله‌های لرد های سرحدات (Marcher Lords) چون بلک هیون (Blackhaven) و استون هلم (Stonehelm) در آنجا واقع شده است. [۴] اطراف استون هلم به عنوان دیده بان سرخ (Red Watch) شناخته شده است.[۴]

در شمال غربی دورن، کوهستان سرخ در جنوب ریچ امتداد می یابد. هورن هیل (Horn Hill) در دامنه‌ی کوه سرخ [۵] در شمال غربی قرار گرفته است.[۴]

منابع و یادداشت ها