دریای تابستان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
دورن و محل دریایی تابستان
دورن و محل دریایی تابستان
دریای تابستان
دورن و محل دریایی تابستان
دریایی تابستان بین وستروس، ایسوس، و سوترویس.

دریای تابستان یک پهنه ی آبی واقع در جنوب دورن (Dorne) است.[۱] که در امتداد سراسر سواحل جنوبی وستروس (Westeros) و ایسوس (Essos) و سواحل شمالی سوتوریوس (Sothoryos) گسترده شده است.[۲]

در سمت غرب دریای تابستان، دریای غروب (Sunset Sea) واقع شده است. در شرق دورن، دریای تابستان به وسیله ی زنجیره ای از جزایر موسوم به استپ استونز (Stepstones) از دریای باریک (Narrow Sea) جدا شده است. در میان این دریا، جزایر تابستان (Summer Islands)،جزیره ی ناث (Naath) از قاره ی سوترویس (Sothoryos)، و [جزایر باسیلیسک]] (Basilisk Isles) قرار دارند. سواحل شمالی به شبه جزیره والریا (Valyrian peninsula) ، خلیج اندوه (Gulf of Grief) و خلیج برده داران (Slaver's Bay) می رسد. دریای تابستان در سمت شرق توسط تنگه ی دارچین (Cinnamon Straits) و دروازه های یشم (Jade Gates) به دریای یشم (Jade Sea) متصل می شود. [۳]

منابع و یادداشت‌ها

© Fantasy Flight Games