جزایر تابستان

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
موقعیت تقریبی جزایر تابستان

جزایر تابستان (Summer Islands) مجمع الجزایری بزرگ است که در جنوب وستروس و ایسوس و غرب سوتوریوس واقع شده است. این جزایر دریای غروب (Sunset Sea) از غرب و دریای تابستان (Summer Sea) از شرق را جدا کرده است. شمالی ترین جزیره ها در نقشه ها ثبت شده‌اند، اما مشخص نیست که زنجیره‌ی جزایر تا چه حد به جنوب گسترش یافته است. تکه ثبت شده جزایر در نقشه‌ها شامل سه جزیره بزرگ و جزایر کوچک بسیاری است.

تاریخ

تاریخ جزایر تابستان به طور دقیق مشخص نیست. هرچند سال ها پس از قیام رابرت، جنگی داخلی در جالا رخ داد که پرنس جالابار زو (Jalabhar Xho) از دره گل سرخ را متمایل به دخالت در جنگ کرد. او در بارانداز پادشاه به دنبال پناه بود و سال های بسیاری از پادشاه رابرت براتیون درخواست کمک نظامی برای بازپس گیری موطن خویش می کرد. رابرت مجذوب ایده‌ی حمله به جزایر تابستان شد اما مشاورینش او را متقاعد ساختند که این ریسکی بی مهابا می طلبد. با وجود این پاسخ منفی، زو در تبعید در بارانداز پادشاه ماند.

جغرافیا

سه جزیره بزرگ، از شمال به جنوب، عبارتند از: والانو (Walano)، اومبرو (Omboru)، و جالا (Jhala). دریای خندان (Smiling Sea) والانو و اومبرو و تنگه های نیلی (Indigo Straits) اومبرو را از جالا جدا می کند. والانو پایتخت جزایر تابستان، بندر نیلوفر (Lotus Port)، و شهرهای آخرین مرثیه (Last Lament) و شهر درختان بلند (Tall Trees Town) را در خود جای داده است. جالا شامل دره های مسکونی از جمله دره گل سرخ (Red Flower Vale) و دره نیلوفر مطبوع (Sweet Lotus Vale) و شهر سر سیاه (Ebonhead) می باشد. جزایر کوچک متعددی از جمله کج (Koj) و جزیره پرندگان (Isle of Birds) در میان آنهاست.[۱]

فرهنگ

بومیان جزایر مردمانی تیره پوست‌اند که به زبان خود سخن می گویند و معمولاً کلاه‌هایی با پرهایی به رنگ های براق بر سر می گذارند. در جزایر عشقبازی، هنری مهم و حتی مقدس است. فاحشگی حرفه‌ای قابل احترام است و حتی جزیره نشینان نجیب زاده نیز به این کار مبادرت می ورزند. اهالی جزایر تابستان به سالخوردگانشان احترام می گذارند و مراسم سوگواری شامل جشن گرفتن مرگ با شراب و عشقبازی است.[۲] اهالی جزایر تابستان به کشتی های قویشان شهره‌اند. تیراندازی دیگر مهارت مهم فرهنگی است، کمان‌های مخصوصشان برد بلندتری نسبت به دیگر کمان ها دارد و همین امر به قایق های بازرگانیشان تدافع بیشتری علیه دزدان دریایی می دهد.

چوب طلایی که جزیره نشینان به آن شهره‌اند، از درختان قلب طلایی می آید که تنها در جزایر تابستان یافت می شوند.[۳][۴] آنها شراب کهربایی شیرینی نیز می سازند.[۵] رژیم غذاییشان نیز عمدتاً از میوه و ماهی تشکیل می شود.[۶]

حوادث اخیر

یورش شمشیرها

رقصنده‌های عجیب جزایر تابستان در ازدواج سلطنتی پادشاه جافری براتیون و ملکه مارجری تایرل در بارانداز پادشاه اجرا کردند.[۷]

ضیافتی برای کلاغ ها

گارین به آریانه مارتل می گوید که طبق گفته های دریانوردان در پلانکی تاون، پادشاه دزدان دریایی جدیدی از جزایر باسیلیسک برآمده که به شهر درختان بلند هجوم برده است.[۸]

منابع و یادداشت ها