برهوت سرخ

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
دشت های سرخ، خشک و بی ثمر

برهوت سرخ ناحیه ای در قاره ایسوس می باشد که منظره ناخوشایندی از درختان کوتاه، علف های شیطانی و خرابه های باستانی دارد. برهوت سرخ هزاران مایل به سمت جنوب کشیده شده است.

جغرافیا

برهوت سرخ در جنوب دریای دوتراکی و لازار، شرق خلیج برده داران و زمین های پست ساحلی اش، شمال شهر افسانه ای کارث و در غرب کوهستان استخوان قرار دارد. آنجا سرزمین تپه های پست، دشت های لخت فرسوده از باد، رودخانه های خشک[۱] و خاک سرخ برشته[۲] است، جایی که ضروریات حیات سخت بدست می آیند. در برهوت سرخ چیزهای اندکی هستند که حیات را تقویت می کنند. علوفه اندک و آبگیرها کم عمق، تلخ و راکدند. چوب به سختی یافت می شود که اغلب پیچ خورده و زمختند.[۲]

درون برهوت سرخ چهار شهر متروک وجود دارد، ویس تولورو (Vaes Tolorro)، ویس اورویک (Vaes Orvik)، ویک شیروسی (Vaes Shirosi)، و ویس کوسار (Vaes Qosar). شرق برهوت سرخ و در امتداد دریای تابستان، از غرب به شرق، شهرهای بندر یوس (Port Yhos)، کارکاش (Qarkash) و کارث (Qarth) قرار دارند.[۳]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

دنریس تارگرین با دنبال کردن دنباله دار و دوری جستن از دوتراکی های رقیب، کالاسار کوچکش را به میان برهوت سرخ هدایت کرده و بسیاری ازاعضای ضعیف تر گروهش را از دست می دهد. آنها به طور اتفاقی شهری متروک را می یابند که نام ویس تولورو را به آن می دهند و درحالی که دنی خون سوارانش را برای دیده بانی و جستجو می فرستد، بقیه در آنجا استراحت می کنند. سرانجام جاگو از جنوب شرق، با سه نماینده از کارث بازمی گردد.[۱]

نقل قول ها

دنی به پای بقیه گرسنگی و تشنگی می کشید.[۱]
دنی: گم شدیم؟ این برهوت انتهایی نداره؟
جورا: انتها داره. نقشه های رسم شده به دست تاجرین رو دیدم، علیاحضرت. کاروان های کمی از این مسیر رد میشن، درسته، اما پادشاهی های بزرگی در شرق وجود دارن، و شهرهایی پر از شگفتی. یی تی، کارث، آشایی درمجاورت سایه ...
دنی: اونقدر زنده می مونیم که ببینیمشون؟
جورا: بهتون دروغ نمیگم. از اون چیزی که جرأت تصورشو داشتم راهمون سختتره.[۱]


منابع و یادداشت ها