دنیای شناخته شده

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
جهان شناخته شده در مجموعه تلویزیونی

جهان شناخته شده [۱](همچنین به عنوان زمین نیز شناخته می شود[۲]) دنیایی متشکل از حداقل سه قاره (وستروس (Westeros) ، ایسوس (Essos) و سوتوریوس (Sothoryos) ) و یک سرزمین بزرگ به نام آلتوس (Ulthos) و تعداد زیادی جزایر کوچک.

هیچ یک از این چهار سرزمین بزرگ به طور کامل نقشه برداری نشده است.[۳]

قاره ها

جهان شناخته شده در عنوان سرزمین یخ و آتش

وستروس

مکان وستروس در نقشه جهان شناخته شده

در غربی ترین نقطه ی دنیای شناخته شده قرار دارد، وستروس(Westeros) از قسمت های پوشیده از یخ قطب شمال به اندازه 3000 مایل به سمت جنوب امتداد دارد. دیوار (Wall) ، بنای عظیمی که به طول 300 مایل کشیده شده است، سرزمین های شمال دیوار (Beyond the Wall) را از هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) جدا میکند.

ایسوس

مکان ایسوس در نقشه جهان شناخته شده

به وسیله دریای باریک (Narrow Sea) از وستروس جدا شده است. ایسوس (Essos) به طول هزاران مایل به سمت شرق امتداد دارد. ایسوس از وستروس بزرگتر است اما جمعیت کم و پراکنده ای دارد. قسمت غربی قاره توسط 9 شهر آزاد (Free Cities) کنترل میشود اما شهرهای خود مختارِ خلیج برده داران(Slaver's Bay) در جنوب مرکزی قرار دارد. بخش اعظم داخلی قاره به نام دریای دوتراکی (Dothraki Sea) شناخته میشود و توسط قبایل جنگجوی دوتراکی کنترل میشود. در شرق شهر کارث (Qarth) و دریای یشم (Jade Sea) قرار دارد. سواحل شرقی ایسوس ناشناخته است، چرا که در ورای شهر افسانه ای آشایی (Asshai) و سرزمین های سایه (Shadow Lands) قرار گرفته است.

سوتوریوس

مکان سوتوریوس در نقشه جهان شناخته شده

چیز زیادی از این قاره نمیدانیم، سوتوریوس (Sothoryos) در جنوب ایسوس و در ورای دریای تابستان (Summer Sea) قرار گرفته است. این قاره بزرگ از جنگلها و صحراها تشکیل شده. گفته میشود که آنجا بیماری طاعون و حیوانات درنده وجود دارد و تنها سواحل شمالی آن کاوش شده است.

آلتوس

آلتوس سرزمین بزرگ واقع شده در جنوب شرقی ایسوس (Essos) ، که توسط تنگه زعفران (Saffron Straits) از سرزمین های سایه (Shadow Lands) جدا شده است.[۴]

جزایر

بزرگترین جزیره در دنیای شناخته شده مورق بزرگ (Great Moraq) که در دریای تابستان (Summer Sea) ، دریای یشم (Jade Sea) و جنوب کارث (Qarth) قرار گرفته است. شاید بتوان رتبه دوم را برای ایب در دریای لرزان (Shivering sea) و در نزدیکی امپراطوری ایفقرون دانست.بعد از آن جزایر تابستان (Summer Isles) و جهال (Jhala) را شاید بتوان بزرگترین جزایر دانست.

سرزمین های دیگر

لرد گیلبرت فارويند (Gylbert Farwynd) از لونلی لایت(Lonely Light) ،جزیره در دورترین نقطه غربی جهان شناخته شده ، در خصوص سرزمین در دورترین نقطه غربی دریای غروب (Sunset Sea)گفته است.سرزمین که در آنجا کسی نه بیمار و نه میمیرد،کلیات این اداعا هرگز تایید نشده است.[۵]

پادشاه برندون استارک کشتی ساز اقدام به دریانوردی در سراسر دریای غروب کرد ، اما هرگز بازنگشت.[۶]

دریاها

بزرگترین دریاها به نظر میرسد دریای لرزان (Shivering sea) در شمال ایسوس و دریای غروب (Sunset Sea) در غرب وستروس باشد. دریای تابستان (Summer Sea) و دریای یشم (Jade Sea) مرز بین ایسوس و سوتوریوس می باشد. همچنین دریای باریک (Narrow Sea) مزر بین وستروس و ایسوس می باشد.

همچنین ببنید


منابع و یاداشت ها