دریای باریک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
دریای باریک در فصل پاییز می تواند بسیار خشن باشد و طوفان های پاییزی در این فصل بسیار شایع اند Marc Fishman ©

دریای باریک (The Narrow Sea)، دریایی است که در میان دو قاره ی وستروس (Westeros) و ایسوس (Essos) قرار گرفته است. این دریا نسبتاً باریک است و دریانوردی بر روی آن آسان می باشد، با این وجود این دریا به اندازه ی کافی بزرگ می باشد که موجب شود تاخت و تاز میان هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) و شهر های آزاد (Free Cities) دشوار باشد. دریای باریک در فصل پاییز می تواند بسیار خشن باشد و طوفان های پاییزی در این فصل بسیار شایع اند. در زمستان، تعداد این طوفان ها کمتر اما شدت آن بیشتر است.[۱] گفته می شود که ماجراجویی در فصل پاییز از جزایر سپر (Shield Islands) به مناطق جانبی دریای باریک آنقدر خطرناک است که ممکن است موجب شود دو سوم از ناوگان دریایی از دست برود و غرق شود.[۲] به همین خاطر است که گاهی اوقات ناوگان های تجارتی ترجیح می دهند راه خود را دور کنند و از امنیت استپ استونز (Stepstones) به حمل و نقل بپردازند.

جغرافیا

در شمالِ دریای باریک، دریای لرزان (Shivering Sea)، در غرب آن دریای دورن (Sea of Dorne) و در شرق آن دریای میرث (Sea of Myrth) قرار دارد. در جنوب این دریا نیز دریای تابستان (Summer Sea) قرار گرفته است و تنها چیزی که موجب می شود این دو از هم جدا شوند مجموعه ای از جزایر معروف به نام استپ استونز (Stepstones) می باشد. خلیج خرچنگ ها (Bay of Crabs)، خلیج بلک واتر (Blackwater Bay) و خلیج کشتی شکن (Shipbreaker Bay) هر سه در این دریا قرار دارند.

نقل قول ها

کلمات باد هستن، و باد ها به شدت بر روی دریای باریک در حال وزش هستن با این تفاوت که وزش ها بر می گردند.[۳]

استنیس براتیون

منابع