دریای یشم

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Content.png
این مقاله ناقص است. با توسعه ی آن یا ویرایش متن موجود به دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش کمک کنید.


دریای یشم پهنه ی آبی بزرگی واقع در شرق دور جهان شناخته شده است، این دریا در آن سوی دروازه ی یشم قرار گرفته است، که آن را از دریای تابستان جدا می کند.

جغرافیا

دریای یشم(jadesea)،دریایی است که در شرق دریای تابستان و جنوب ایسوس واقع شده است. این دریا توسط جزیره بزرگ موراک(Moraq)، تنگه دارچین، و دروازه ی یشم ازدریای تابستان جدا شده است. در ساحل شمالی این دریا و در نزدیکی دروازه ی یشم نیز منتهی الیه جنوبی کوهستان استخوان قرار دارد. سرزمین یی تی (YITI) در یک منطقه ی جنگلی در امتداد سواحل شمالی دریای یشم واقع شده است، در حالی که سرزمین های سایه در شرق آن هستند. در بخش شرقی دریای یشم،سرزمین های سایه و نیز قاره ی ایسوس توسط تنگه ی زعفران از قاره ی ناشناخته ی آلتوس جدا شده اند.قسمت های جنوبی و جنوب غربی دریای یشم که به سواحل قاره ی سوتوریوس منتهی می شوند هنوز ناشناخته هستند.

گذشته از جزیره ی بزرگ موراک(Moraq)، جزایر دیگری نیز در این دریا وجود دارند که از جمله:شامل جزیره شلاق در شمال غرب، جزیره فیل ها در جنوب غربی،مورا هایی (Marahai) در مرکز، لنگ در شمال شرق، و جزایر مانتیکور در جنوب شرقی دریا هستند.

چند شهر در امتداد دریای یشم وجود دارد، از جمله پورت موراک در جزیره ی بزرگ موراک(Moraq) و زابهاد (Zabhad) در جزیره فیل ها؛ جزیره لنگ شامل شهر های لنگ ما، لنگ یی، وتورانی (Turrani). آزابهاد(Asabhad)، و نیز یین(Yin) وجینکی (Jinqi) در یی تی (yiti) و آشایی(Asshai) که در منتهی الیه جنوبی شبه جزیره سرزمین های سایه در قاره ی ایسوس قرار دارد.

درباره

گذشته از معامله گران و بازرگانانی چند از وستروس که از این منطقه بازدید کرده اند بقیه ی افراد و مردم اطلاعات کمی راجع به این دریا دارند نام دریای یشم از یک اسطوره و افسانه ی عجیب سرچشمه گرفته است،که توسط ماجراجویان وستروسی که از یک شهر افسانه ای در سواحل دوردست شرقی این دریا سخن می گویند رایج شده است. در بهترین شرایط تقریبا دو سال طول می کشد تا بتوان از پنتوس به دریای یشم رسید،که از طریق یک مسیر تجاری دریایی که در سراسر دریای یشم وجود دارد امکان پذیر است. از آنجا که از باد در این منطقه غالبا ، در جهت عقربه های ساعت می وزد ،مسیر تجاری ابتدا از دروازه ی یشم. سپس از کارث عبور می کند و پس از آن به طرف مناطق شرقی تر از جمله شهر های یین (YIN) و آزابهاد (AZABHAD) لنگ یی،لنگ ما،آشایی و......می رود.شهرفاروس (FAROS) در ساحل غربی جزیره یموراک (Moraq) و در جنوب کارث واقع است که در تجارت دریای یشم دارای نقش مهمی است.

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

قبل از مرگ کال دروگو و سوزاندن او در تل آتش سر جورا مورمونت به دنریس التماس می کند که با او به دریای یشم و آشایی و یی تی سفر کند و شگفتی های پنهان این مناطق را ببیند

نزاع شاهان

در کارث زارو خوان داکسوس (Xaro Xhoan Daxos) سعی می کند از دنریس می خواهد به همراه او به مسافرت در دریای یشم برود.زیرا او در جستجوی یک محصول طلایی از شراب است که در سراسر دریای یشم ساخته می شود. او همچنین نشان می دهد که آنها به سفر در سراسر یی تی در جستجو برای شهر افسانه ای خواب شاعران، و نیز جرعه شراب حکمت از جمجمه یک مرد مرده خواهند پرداخت

یورش شمشیرها

در میرین دنریس تارگرین به یاد سر جورا مورمونت می افتد که پس از مرگ کال دروگو از او خواست که با وی به دریای یشم و آشایی برود.

در طول یک جلسه شورای کوچک لرد واریس خبر گزارش تعدادی از ملوانان دریای یشم را مبنی بر این که در کارث یک اژدهای سه سر از تخم در آمده به اطلاع اعضای شورا رساند

ضیافتی برای کلاغ ها

قبل از ترک دیوار، سمول تارلی استاد ایمون را دید که به جان اسنو یک کتاب خلاصه نوشته شده توسط جهانگرد مشهور ولانتین کالاکو وتار (Volantene Colloquo Votar)، را داد که به شرق سفر کرد و از همه سرزمین های دریای یشم بازدید کرد.

رقصی با اژدهایان

ایلیریو موپاتیس به تیریون لنیستر می گوید ، به همراه یک آشپزخانه تاجر براووسی یک بار از دریای یشم با میخک و زعفران، زبرجد و یشم، پارچه زری قرمز مایل به زرد و ابریشمی سبز ... و مرگ خاکستری بازگشت.

در دیپ وود موت (Tristifer Botley) به آشا گریجوی نشان می دهد که آنها را به زندگی جدیدی بر روی دریا به عنوان تاجر خواهد برد. آنها می توانند به شرق و دریای یشم سفر کنند و دوباره با ابریشم و ادویه جات ترشی جات بازگردند و این کار آن ها را بسیار ثروتمند می کند.

منابع