گیسکار

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

گیسکار منطقه‌ای در ایسوس می‌باشد که در ساحل شرقی خلیج اندوه واقع شده است. گیس قدیم در این منطقه بنا شده است.[۱] آستاپور و کرم رود (Worm River) در شمال تپه‌های گیسکاری قرار دارند. در جنوب گیسکار تنگه گیسکاری و چند جزیره وجود دارد، از جمله جزیره‌ی بزرگ گین (Ghaen) و جزیره‌ی کوچکی که شهر گیس جدید را در خود دارد.[۲] گیسکار پیش از شکست در مقابل ممالک مستقل والریا بنیان امپراطوری گیسکاری بود.

منابع و یادداشت‌ها