پادشاهی ایفکورون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

پادشاهی ایفکورون (Kingdom of the Ifequevron) منطقه ای جنگلی در شمال ایسوس و در امتداد دریای لرزان است.[۱][۲] اومبر (Omber) و خلیج عاج ها (Bay of Tusks)در غرب و پادشاهی سارنور (Kingdom of Sarnor) در جنوب غربی ایفکورون قرار دارند. در شرق این جنگل قلمروی جوگ وین (Realm of Jhogwin) و کارازاج زاساکا (Krazaaj Zasqa) واقع اند. دریای دوتراکی و ویس دوتراک در جنوب قرار دارد؛ رودی از زهدان جهان (Womb of the World) در ویس دوتراک جریان دارد که از پادشاهی عبور کرده و به دریای لرزان می ریزد. در شرق این جنگل ها شهر ایبنی ایبیش جدید (New Ibbish) و خرابه های ویس آرساک (Vaes Aresak) (ایبیش) واقع است.[۳]

تاریخ

ایفکورون، به معنی «چوب پیمایان»، نامی به زبان دوتراکی است که به مردمانی اتلاق می شود که زمانی در این جنگل زندگی می کردند. در غرب پادشاهی و در شبه جزیره ای کوچک، ویس لیسی (Vaes Leisi) واقع شده که ماندگاهی مخروبه از درختان تراشیده شده و غارهای خالی از سکنه است.[۴]

پشت صحنه ها

تاکنون از پادشاهی ایفکورون در رمان های نغمه ای از یخ و آتش نامی برده نشده است و تنها در سرزمین های یخ و آتش و دنیای از یخ و آتش ذکر شده است.


منابع و یادداشت ها

  1. مدخل «پادشاهی ایفکورون» در دنیایی از یخ و آتش
  2. سرزمین های یخ و آتش
  3. سرزمین های یخ و آتش
  4. مدخل «پادشاهی ایفکورون» در دنیایی از یخ و آتش