لازار

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

لازار (Lhazar) ناحیه ای از سرزمین های نیمه خشک جنوب دریای دوتراکی(Dothraki Sea) است. منطقه ای شامل مراتع و تپه ها که لازارین ها (Lhazareen)، مردمانی چوپان، در آن ساکنند و در نواحی جنوبی تر آن گیسکاری ها (Ghiscari) اقامت دارند. سه شهر در لازار وجود دارد، هش (Hesh)، لازوش (Lhazosh)، و کوسراک (Kosrak). اسکاهازادان (Skahazadhan) از شمال لازار می گذرد.[۱]

لازار با دریای دوتراکی در شمال و خلیج برده داران در جنوب هم مرز است و از طریق گذرگاه خیزای (Khyzai Pass) در کوهستان سنگ شنی به میرین (Meereen) متصل می شود.[۲]

منابع و یادداشت ها