قلمروی جوگ وین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

قلمروی جوگ وین (Realm of the Jhogwin)[۱] یا (Realm of Jhogwin)[۲] منطقه ای کوهستانی از شمال ایسوس می باشد که در شمالی ترین قسمت کرازاج زاساکا (Krazaaj Zasqa) واقع شده است. قلمروی جوگ وین تقریبا شمال شرقی ویس دوتراک و شرق پادشاهی ایفکورون قرار دارد و جزیره ایب دور (Far Ib) در شمال و تپه های زوزه کشان (Howling Hills) در جنوب شرقی آن واقع است.

تاریخ

جوگ وین قلمرویی از دست رفته است که نامش در زبان دوتراکی به سنگ غول ها در افسانه های دوتراکی اشاره دارد.[۳]

پشت صحنه ها

تا کنون از قلمروی جوگ وین در رمان های نغمه ای از یخ و آتش نام برده نشده است و تنها در سرزمین های یخ و آتش و دنیایی از یخ و آتش حضور داشته است.


منابع و یادداشت ها