فل وود

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن فل وود
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن فل وود
فل وود
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن فل وود

فل وود (Felwood) مقر خاندان فل (House Fell) در سرزمین های طوفان (the Stormlands) است.این مکان در شمال غرب استورمز اند (Storm's End)، در حاشیه جنوبی کینگزوود (Kingswood) و در جنوب وند واتر (Wendwater) واقع شده است.[۱][۲]


منابع و یادداشت ها