گالوز گری

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

گالوز گری (Gallowsgrey) مقر خاندان ترانت (House Trant) در سرزمین های طوفان (the Stormlands) است.[۱]مکان آن نامشخص است.

منابع و یادداشت ها

  1. سیتادل، نشان خانوادگی:خاندان های تارنت