اون فال هال

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن اون فال هال
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن اون فال هال
اون فال هال
سرزمین های طوفان و محل قرار گرفتن اون فال هال

اون فال هال (Evenfall Hall) مقر خاندان تارت (House Tarth) در سرزمین های طوفان (the Stormlands) است.[۱]جزیره ای تارت (Tarth) در ساحل غربی خلیج کشتی شکن (Shipbreaker Bay) واقع شده است.[۲][۳]


منابع و یادداشت ها