برود آرک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

برود آرک مقر خاندان استدمن (House Staedmon) در سرزمین های طوفان (Stormlands) است.محل دقیق آن در نغمه های یخ و آتش مشخص نشده است.[۱]

منابع و یادداشت ها

  1. سیتادل، نشان خانوادگی:خاندان های سرزمین طوفان