گرند ویو

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

گرند ویو (Grandview) مقر خاندان گرندیسون (House Cafferen) در سرزمین های طوفان (the Stormlands) است.[۱]

منابع و یادداشت ها

  1. سیتادل، نشان خانوادگی:خاندان های سرزمین طوفان