سیتادل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
© Fantasy Flight Games
دو طرف دروازه ی ورودی سیتادل دو مجسمه ی سبز و بلند ابولهول قرار داده شده است

سیتادل مجموعه از چند ساختمان در اولد تاون (Old Town) است که مرکز فرماندهی استادان (Maesters) است. سیتادل جایی است که استادان گردهمایی تشکیل می دهند ، مطالعه می کنند و اعضای جدید را آموزش می دهند ، و محل اقامت استادان بزرگ (Archmaester) نیز آنجاست. خاندان های تاور (House Hightower) نقش بزرگی را در تاسیس سیتادل ایفا کرده اند و در ادامه نیز حامیانی قوی برای آموختن بوده اند.[۱] بودجه ی سیتادل برای امکانات استادان توسط مالیات های اول تاون و پرداخت اربابان فراهم می شود.[۲]


سیتادل روی رود هانی واین (Honeywine) قرار گرفته است که برج ها و گنبد هایش توسط پل های سنگی قوسی شکل به یکدیگر وصل شده اند. خانه ها و غرفه ها روی پل ها قرار گرفته اند.[۳] دو طرف دروازه های ورودی دو مجسمه ی سبز ابولهول بلند با تنه ی شیر ، بال های شاهین و دم مار قرار گرفته است. یکی چهره ی زن و دیگری چهره ی مردی را دارد.[۴]

وقایع اخیر

در سیتادل

سرای کاتبان

درون ورودی های سیتادل سرای کاتبان قرار دارد. شهروندان اولد تاون برای کرایه ی کاتبان ، معمولا دستیاران ، به اینجا می آیند تا نامه هایشان را برایشان بخوانند و بنویسند. کاتبان بر اساس رسوم در غرفه های باز منتظر می مانند. غرفه های دیگر در داخل سرای کاتبان قرار گرفته اند از جمله غرفه های خرید و فروش کتاب ها. بقیه ی غرفه ها نقشه می فروشند. [۴]

بارانداز گریان

از این بارانداز مردم می توانند قایقی برای سفری کوتاه به جزیره ی خونین (Bloody Isle) بگیرند. [۴]

دیوان سرپرستان

خارج از دیوان سرپرستان محلی قرار دارد که در آن جا دستیاران و نو آموزان به خاطر جرایم کوچک ، مانند دزدی های کوچک ، تنبیه می شوند. داخل آن تالاری با کف سنگی و بلند و پنجره های قوسی شکل وجود دارد. در انتهای تالار منبری قرار دارد که در آنجا دربان ، با افرادی که می خواهند با سرپرست ملاقات کنند رو به رو می شود. [۴]

جزیره ی کلاغ ها

مقاله اصلی: جزیره کلاغ ها

جزیره ی کلاغ ها (Isle of Ravens) توسط پل متحرکی چوبی به ساحل شرقی رود هانی واین وصل شده است. در این جزیره ، قدیمی ترین ساختمان سیتادل ، ریونری (Ravenry) ، قرار دارد که ظاهرا در عصر قهرمانان (Age of Heroes) پناهگاه دزدی دریایی بوده که کشتی هایی را که به آن سمت می آمد اند را غارت می کرده است. دیوار های ریونری با مه و درختان انگور پوشیده شده است و در حیاط آن درخت نیایشی قرار دارد که کلاغ ها بر روی آن پناه می گیرند. لانه ی کلاغ سفید در برج غربی قرار دارد.[۴]

نقل قول ها

دنیایی که سیتادل در حال ساخت آن است جایی برای جادو ، پیشگویی ، شمع شیشه ای (Glass Candle) و اژدهایان ندارد [۴]

—استاد بزرگ ماروین (Marwin)

منابع و یادداشت ها