خاندان های تاور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان های تاور از های تاور
House Hightower.png
نشان خاکستری، برجی نقره‌ای با مشعلی سرخ
شعار ما راه را روشن می کنیم
We Light the Way
جایگاه های تاور در اولد تاون
لرد فعلی لرد لیتون های تاور
منطقه ریچ
عنوان صدای اولد تاون

لرد بندر گاه

لرد های تاورالگو:مدافع سیتادلمشعل جنوب
وارث سر بیلور های تاور
لرد بالا دست [خاندان تایرل]
تاریخ شکل گیری عصر سپیده دم

خاندان های تاور (House Hightower) از مهم ترین و قوی ترین واسال های خاندان تایرل (House Tyrell)و پیش از آن‌ها خاندان گاردنر (House Gardener)) است. نشان خاندان یک برج سنگی سفید، با آتشی بر فراز آن است.[۱][۲] شعار خاندان ما راه را روشن می کنیم (We Light the Way) است.[۳] های تاور ها به بی باکی و وفاداری شهره اند. به های تاور ها با "از های تاور" و یا "از اولد تاون" اشاره می کنند.

پیشینه

خاندان های تاور بسیار قدیمی است و در عصر سپیده دم (Dawn of Days) ریشه دارد، زمانی که آن ها شاهانی محلی بودند. در هنگام تهاجم آندال ها و تأسیس پادشاهی ریچ (The Reach)، های تاور ها با تازه واردین متحد شدند، لذا توانستند ثروت و زمین های خود را حفظ کنند.


خاندان های تاور به ندرت در جنگ ها شرکت جسته است. آن ها نقش اصلی را در تأسیس سیتادل (Citadel) داشتند، و حامیان اصلی سیتادل و مذهب (Faith) بوده‌اند.[۳]

در زمان جنگ فتح (Wars of Conqust)، لرد های تاور وقت طبق نظر سپتون اعظم (High septon) عمل کرد و در طی نبرد میدان آتش (Field of Fire) به لرد بالا دست خود، شاه مرن نهم (Mern IX) نپیوست . کمی بعد مرن مرد و های گاردن (Highgarden) تسلیم شد. ایگان فاتح (Aegon the Conquerer) سوار بر اژدها به دروازه های شهر رسید. لرد های تاور دروازه ها را باز کرد و ایگان نیز از شهر در گذشت. سپتون اعظم ایگان را تدهین کرده، ادعایش بر فرمان روایی را تصدیق کرد.

های تاور ها به ثروتمندی لنیستر ها (Lannister) هستند. آن ها می توانند سه برابر هریک از دیگر پرچم داران تایرل ها شمشیر زن جمع کنند. اگر آن ها تمام افراد ممکن خارج از شهر را نیز جمع کنند، این نسبت حتی بیشتر می شود. کشتی چهار دکله ی شرف اولد تاون (Honor of Oldtown) پرچم دار ناوگان های تاور هاست.

لرد فعلی خاندان، لرد لیتون یک دهه است که از های تاور خارج نشده است. همسر چهارم و فعلی اش ریا فلورنت (Rhea Florent)است. سوای خاندان فلورنت (Florent)، های تاور ها با بسیاری از خاندان های اصلی ریچ نسبت فامیلی دارند. دختر دوم لرد لیتون، آلری (Alerie) همسر میس تایرل (Mace Tyrell)، لرد بالادست خاندان است.

جنگ پنج پادشاه

در زمان نبرد پنج شاه (War of Five Kings)، خاندان های تاور، پیرو تایرل ها بودند و رنلی براتیون (Renly Baratheon) را به عنوان شاه خود شناختند. با مرگ رنلی نیز آن ها با استنیس (Stannis) متحد نشدند. از زمان اتحاد تایرل ها با لنیستر ها آلری های تاور در بارانداز پادشاه (King's Landing) بوده، مقدمات ازدواج دخترش مارجری تایرل (Margaery Tyrell) را با جافری براتیون (Joffrey Baratheon) می چیده است.


خاندان های تاور در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده‌ی خاندان های تاور در طی رخداد های مجموعه‌ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیرند:

و با یک رابطه ی فامیلی نامشخص با شاخه ی اصلی خاندان:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
های تاوری
ناشناس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جرالد های تاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لرد
لیتون
 
ری
فلورنت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیلور
 
راندا
روان
 
میس
تایرل
 
آلری
 
آلیسان
 
آرتور
آمبروس
 
دنیس
 
دزموند
ردواین
 
 
مالورا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ویلاس
تایرل
 
گارلن
تایرل
 
لئونت
فاسووی
 
مارجری
تایرل
 
لوراس
تایرل
 
 
 
 
 
دنیس
ردواین
 
 
 
 
گارث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گانتور
 
جین
فاسووی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیلا
 
جان
کاپس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هامفری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جورا
مورمونت
 
لاینس
 
ترگار
اورمولن
 
 
 اشخاص تاریخی خاندان

اشارات در طول کتاب ها

دانک و اگ

  • خاندان های تاور از جمله خاندان های بزرگی است که سر یوزتس اسگری (Eustace Osgrey) مدعی بود روزگاری با خاندان اسگری (House Osgrey) وصلت می کرده اند.

نغمه ی یخ و آتش

  • لرد لیتون در تورنومنت لنیسپورت (Torney at Lannisport) شرکت کرد، تا شاهد مسابقه ی پسرانش باشد. لاینسه نیز که با پدرش همراه بود، جورا مورمونت را دید و با او ازدواج کرد. او در حال حاضر در لایس، معشوقه ی اصلی ترگار ارمولن، شاهزاده ی تاجر لایسی است.

خاندان های زیر دست

منابع