خاندان کای

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان کای از سان فلوور هال
House Cuy.PNG
نشان شش گل زرد در زمینه آبی
جایگاه سان فلوور هال
لرد فعلی لرد برانستون کای
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان های تاور

خاندان کای (House Cuy) از سان فلوور هال (Sunflower Hall) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach)، و وفادار به خاندان های تاور (House Hightower) است.[۱] سان فلوور هال درون دهکده یا منطقه ای به نام کای، در سواحل جنوبی اولد تاون (Oldtown) قرار دارد.

نشان و شعار خاندان در کتاب ذکر نشده است. طبق منابع نیمه رسمی، نشان خاندان شش گل زرد در زمینه آبی است.[۲]

خاندان کای در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان کای در هنگام رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیرند:

و با یک رابطه فامیلی نا مشخص با شاخه ی اصلی خاندان:

اشارات در طول کتاب ها

  • رنلی (Renly) سر امون کای را به عنوان یکی از اعضای گارد رنگین کمان (Rainbow Guard) پذیرفت، از آن زمان به بعد او ملقب به امون زرد شد.
  • سر لوراس تایرل بعد از مرگ رنلی، در جنونی ناشی از خشم، سر امون کای و سر روبار رویس (Robar Royce) را کشت. او آن ها را سرزنش می کرد که چرا به خوبی از رنلی مراقبت نکرده اند.


منابع