خاندان میدوز

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان میدوز از گراسی ویل
Meadows.png
نشان حاشیه ای از گل های متنوع با رنگ های مختلف در زمینه سبز
جایگاه گراسی ویل
لرد فعلی الوود میدوز
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان میدوز (House Meadows) از گراسی ویل (Grassy Vale) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach) است.

طبق منابع نیمه رسمی، نشان خاندان حاشیه ای از گل های متنوع و چند رنگ در یک زمینه سبز است.[۱]

خاندان میدوز در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان میدوز در هنگام رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیرند:

و با یک رابطه ی فامیلی نا مشخص با شاخه ی اصلی خاندان:

اشارات در طول کتاب ها

منابع