خاندان آشفورد

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان آشفورد از آشفورد
House Ashford.PNG
نشان نارنجی، خورشیدی با شکوه در زیر چفرون، تماما نقره ای
شعار خورشیدمان روشن می درخشد
Our Sun Shines Bright
جایگاه آشفورد
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل


خاندان آشفورد (House Ashford) از خاندان های نجیب زاده ی ریچ (Reach) است. نشان خاندان خورشید و چفرونی سفید در زمینه نارنجی است.[۱][۲] طبق منابع نیمه رسمی شعار خاندان "خورشید مان روشن می درخشد" (Our Sun Shines Bright) است.[۳]


خاندان آشفورد در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان آشفورد در طی رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر است.

  • تا کنون هیچ کدام از اعضا حضور نداشته اند.

اشارات در طول کتاب

دانک و اگ

  • لرد آشفورد دو پسر و یک دختر داشت. دختری کوتاه با مو های زرد و چهره ی گرد صورتی رنگ[۱]
  • لرد آشفورد مردی درشت و تاس با چهره ای سرخ و گرد بود.[۱]

نغمه ی یخ و آتش

منابع