خاندان کردواینر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان کردواینر از همر هال
Cordwayner.png
نشان لوزی های سبز و طلایی، یک جفت چکمه ی سیاه
جایگاه همر هال
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان کردواینر (House Cordwayner) از همر هال (Hammerhall) خاندانی اشرافی در ریچ () است. طبق منابع نیمه رسمی نشان خاندان یک جفت چکمه سیاه در زمینه لوزی شکل سبز و زرد است.[۱] شعار خاندان جایی ذکر نشده است.

خاندان کاکشاو در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده خاندان در هنگام رخداد های ذکر شده در مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر است.

  • کسی از اعضا حضور نداشته است.

منابع