خاندان وایترز

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان وایترز
House Wythers.PNG
نشان سنجابی خاکستری در زمینه سفید با حاشیه سرخ
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل


خاندان وایترز (House Wythers) خاندانی اشرافی در ریچ (Reach) است. طبق منابع نیمه رسمی نشان خاندان سنجابی خاکستری در زمینه سفید با حاشیه سرخ است.[۱] شعار خاندان مشخص نیست.

خاندان وایترز در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان وایترز در طی رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیر هستند:

اشارات در طول کتاب ها

  • سر اتین یکی از فرماندهان نگهبانان شب است.
  • سر اتین در گشت بزرگ در آن سوی دیوار شرکت داشت.

منابع