خاندان بیزبری

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان بیزبری از هانی هولت
Beesbury.png
نشان راه راه سیاه و طلایی، سه کندوی طلایی بر زمینه ی سیاه کم رنگ
شعار از نیشمان بر حذر باش
Beware our Sting
جایگاه هانی هولت
لرد فعلی لرد وارین بیزبری
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان های تاور


خاندان بیزبری (House Beesbury) از نجیب زادگان ریچ (Reech) و از پرچمداران خاندان های تاور (House Hightower) هستند.[۱] پایگاه آن ها، هانی هولت (Honeyholt) در کنار رودی هانی واین (Honeywine) جای گرفته است. این رود در اولد تاون (Oldtown) به خلیج ویسپرینگ سوند (Wispering Sound) می ریزد.

نشان این خاندان راه راه عمودی زرد و سیاه، با سه کندوی زرد بر روی سیاه رنگ پریده است.[۲][۳][۴] شعار خاندان در کتاب ذکر نشده است، اما بر طبق منابع نیمه رسمی "از نیشمان بر حذر باش" (Beware our Sting) است.[۵]

خاندان بیزبری در انتهای قرن سوم

اعضای شناخته شده ی خاندان بیزبری در هنگام رخداد های مجموعه ی نغمه ی یخ و آتش (A Song of Ice and Fire) به شرح زیرند.

با یک رابطه ی نا مشخص با شاخه ی اصلی خاندان:

اشارات در طول کتاب ها

دانک و اگ

نغمه ی یخ و آتش


منابع