خاندان مالندور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان مالندور از آپ لند
Mullendore.png
نشان پروانه های نارنجی - سیاه
جایگاه آپ لند
منطقه ریچ
لرد بالا دست خاندان تایرل

خاندان ماندور (House Mullendore) از اشراف زاده گان ریچ (Reech) و از قسم خوردگان اصلی و وفادار خاندان های تاور (House Hightower)هستند. قلعه ی آن ها ، آپلندز (Uplands) در شرق اولد تاون(Oldtown)است . بر روی نشان آن ها پروانه های نارنجی - سیاهی نقش بسته که پس زمینه ی سفید دارد.

منابع

Hightower (بحث) ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۸ (IRST)