خاندان بلک فایر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان بلک فایر
House Blackfyre crest.png
نشان اژدهای سه سر سیاه رنگ در زمینه ای سرخ
جایگاه تبعید شده
سلاح اجدادی بلک فایر
بنیانگذار دیمون بلک فایر
تاریخ شکل گیری سال 184 پس از ورود اگان
تاریخ_انقراض سال 256 پس از ورود اگان

خاندان بلک فایر، یکی از خاندان های اشرافی تقریبا منقرض شده ی سرزمین های سلطنتی است. خاندان بلک فایر یکی از شاخه های خاندان تارگرین (House Targaryen) است که به وسیله ی دیمون بلک فایر (Daemon Blackfyre)، حرامزاده ی مشروع اگان چهارم (Aegon IV)، تشکیل شد. نام خاندان بلک فایر، از نام شمشیری با همین اسم می آید.

نماد خاندان بلک فایر، اژدهایی سیاه در زمینه ی قرمز است که دقیقا برعکس نماد خاندان تارگرین می باشد. شعار این خاندان ناشناخته است.

تاریخ

خاندان بلک فایر به وسیله ی دیمون بلک فایر، پسر حرامزاده ی اگان چهارم که بعد از مرگ پدرش مشروعیت پیدا کرد، تشکیل شد. دیمون نشان خاندانش را معکوس نشان خاندان تارگرین انتخاب کرد و نام خاندانش را از روی نام شمشیر بلک فایر که پدرش زمانی که او چهارده ساله بود به او داده بود، برداشت.[۱] این شمشیر، سلاح شخصی اولین پادشاه تارگرین، اگان اول (Aegon I) و تمامی پادشاهان بعد از او بوده است.

از جمله صفاتی که در بین تارگرین ها و بلک فایر ها مشترک بودند می توان به موهای نقره ای-طلایی، چشمان بنفش و توانایی دیدن خواب های هشدار دهنده اشاره کرد.[۲]

مشخص نیست که سرزمینی به دیمون بخشیده شده یا نه.

در سال 197 پس از ورود اگان، دیمون به همراه دوستان و یارانش بر علیه برادر ناتنی اش، دیرون دوم (Daeron II) شورش کرد. او با استفاده از شایعه قدیمی که می گفت دیرون پسر ایمون شوالیه اژدها (Aemon the Dragonknight) است نه اگان چهارم، ادعا کرد که وارث حقیقی تاج و تخت است و هدیه پدرش به او، یعنی سلاح اجدادی بلک فایر، به معنی این بود که اگان می خواست دیمون بعد از او پادشاه شود.

در نهایت شورش شکست خورد و دیمون به همراه دو پسر دوقولوی بزرگترش در نبرد چمنزار سرخ کشته شدند. بقیه پسران بازمانده اش به همراه تعدادی از حامیانشان به شهرهای آزاد گریختند.

پس از اینکه ایگور ریورز (Aegor Rivers)، حرامزاده ی مشروع شده ی اگان چهارم، در پایان شورش از وستروس گریخت، در ایسوس گروه طلایی را بوجود آورد. هنگامی که ایگور دید تمامی لرد های تبعیدی و شوالیه ها به گروه های دیگری پیوسته اند و یاران خاندان بلک فایر کم و پراکنده شده اند، او گروه خودش را درست کرد.

دومین شورش بلک فایر در سال 212 پس از ورود اگان اتفاق افتاد. این شورش هرگز فراتر از دیوار های وایت والز نرفت اما تعداد زیادی از یاران اصلی بلک فایر کشته شدند.[۲] پسران باقیمانده دیمون و فرزندان آن ها چند بار دیگر نیز به هفت پادشاهی حمله کردند.

آخرین حمله در سال 257 پس از ورود اگان زمانی که میلیس هیولا (Maelys the Monstruous) رهبر گروه طلایی شد رخ داد. او به همراه نیرو هایش به استپ استونز هجوم برد. اگان پنجم (Aegon V) ارتشی را برای دفع شورش فرستاد. میلیس در نبردی تن به تن با سر باریستان سلمی (Barristan Selmy)، کسی که مسیر رسیدن نیرو های گروه طلایی را به میلیس قطع کرده بود، کشته شد.

نسل زنان بلک فایر

بر اساس گفته ی ایلیریو موپاتیس (Illyrio Mopatis) نسل مردان خاندان بلک فایر با کشته شدن میلیس بدست سر باریستان سلمی خاموش شد.[۳] این که چه اتفاقی برای نسل زنانه خاندان بلک فایر افتاده است معلوم نیست، بهتر است بگوییم که رد نسل زنان تارگرین در ایسوس بسیار کم رنگ است.

خانواده

}}
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیرا
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دینیرا ولاریون
 
اگان سوم
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الینا
تارگرین
 
رینا
تارگرین
 
دینا
تارگرین
 
 
 
 
 
اگان
چهارم
 
 
 
 
 
نیریس
تارگرین
 
ایمون
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
بلک فایر
 
ایگور ریورز
«فولاد سرد»
 
بریندن ریورز
«زاغ خونین»
 
شیرا
سی استار
 
دیرون
دوم
 
دنریس
تارگرین
 
پرنس مارون
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
بلک فایر
 
ایمون
بلک فایر
 
دیمون
بلک فایر دوم
 
هیگان
فایر
 
پسرانی
دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میلیس
موحش
 
 
 
 
 

ارجاعات در کتاب دانک و اگ

  • دیمون بلک فایر شورش بلک فایر را رهبری مکند
  • دیمون در نبرد چمنزار سرخ صف پیش قراولان لرد ارن را می شکند، ویل واین وود (Wyl Waynwood) و شوالیه ناین استار را می کشد و سر گوین کوربری (Gwayne Corbray) از گارد پادشاه را بشدت زخمی می کند. دیمون در هنگام حفاظت از دشمن زخمی اش، به همراه دو پسر بزرگش ایمون و اگان، توسط برادر ناتنی اش بلادریون (Bloodraven) و دندان های کلاغش کشته می شود.
  • پسران بازمانده دیمون به همراه یار اصلیشان، بیتراستیل به شهر های آزاد می گریزند.
  • دومین شورش بلک فایر به وسیله ی دیمون بلک فایر دوم شروع شد ولی این شورش خیلی زود به وسیله ی بلادریون در پشت دیوار های وایت والز خاموش شد.
  • در طی مسابقات وایت والز، دیمون دوم به دست فرانکلین فری و گالتری سبز شکست خورد.
  • دیمون دوم رویای اژدها می بیند. رویایی که سابقا فقط مخصوص اعضای خاندان تارگرین بود.

نقل قول ها

اگان چهارم تمام حرامزاده هایش را در بستر مرگ مشروع اعلام کرد. و چقدر درد، اندوه، جنگ و کشتار از این کار بوجود آمد؟... مدعیان بلک فایر برای پنج نسل مشکل بزرگ تارگرین ها بودند، تا زمانی که باریستان بی باک، آخرین بازمانده آنان را در استپ استونز کشت.

کتلین به پادشاه راب[۴]

زمانی که میلیس هیولا در استپ استونز مرد، نسل مردان بلک فایر نیز به پایان رسید.

—ایلیریو موپاتیس به تیریون[۳]

منابع