الینا تارگرین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Targaryen crest.PNG
الینا تارگرین
House Targaryen crest.PNG
Elaena.jpg
الینا تارگرین اثر Amoka

خاندان تارگرین
فرهنگ والریا
تولد در سال 150 پس از ورود اگان[۱]

شاهزاده الینا تارگرین کوچکترین دختر اگان سوم معروف به قاتل اژدها بود.

ظاهر و شخصیت

بر اساس منابع نیمه معتبر، او به اندازه خواهر هایش زیبا نبود ولی زیبایی اش او را مسن تر کرده بود. چشمان او مانند یک کودک ملایم و یاسی رنگ بود. او موهای خود را با یک نوار می بست. هرچند پس از بریدن موهایش در اقدامی تلافی جویانه در برابر برادرش، آن ها را کوتاه نگه داشت. مو های او سفید با یک رگه طلایی در وسطشان بودند که او مدت ها با یک نوار به عقب سرش می بست. او دوست داشت که لباس های مشکی بپوشد. [۲]

تاریخ

الینا به همراه خواهر هایش رینا تارگرین (Rhaena targaryen) و دینا تارگرین (Daena targaryen) جزو خواهران مجازات شده ی بیلور اول (Baelor I) بودند که در سرداب دوشیزه (Maidenvault) زندگی می کردند و بعدها به «سه دوشیزه در برج» مشهور شدند. بیلور آن ها را در مکانی راحت زندانی کرد تا با دیدن آن ها دچار وسوسه نابودگر شهوت نشود.

او در سن یازده سالگی زندانی شد. سپس به دلیل ناراحتی از برادرش، در اعتراض به او موهای بافته ی معروفش را برید. او سه بار ازدواج کرد، دوبار به دستور پادشاه و یکبار بخاطر عشق و صاحب هفت فرزند شد. همه فکر می کردند که او سه همسر در زندگی خود داشت اما بزرگترین معشوق او پسر عمه اش آلین ولاریون (Alyn velaryon) بود که از او دو حرامزاده به نام های جان واترز (Jon waters) و جینی واترز (Jeyne waters) داشت.

او باهوش و زیرک بود. به طوری که شوهرش را که در شورای کوچک پادشاه نشسته بود تا حد زیادی می شناخت.[۳]

خانواده

}}
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیرا
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دینیرا ولاریون
 
اگان سوم
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الینا
تارگرین
 
رینا
تارگرین
 
دینا
تارگرین
 
 
 
 
 
اگان
چهارم
 
 
 
 
 
نیریس
تارگرین
 
ایمون
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
بلک فایر
 
ایگور ریورز
«فولاد سرد»
 
بریندن ریورز
«زاغ خونین»
 
شیرا
سی استار
 
دیرون
دوم
 
دنریس
تارگرین
 
پرنس مارون
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
بلک فایر
 
ایمون
بلک فایر
 
دیمون
بلک فایر دوم
 
هیگان
فایر
 
پسرانی
دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میلیس
موحش
 
 
 
 
 

منابع

  1. So Spake Martin ذکر شده که الینا یازده ساله بود که زندانی شد. این کمی پس از تاجگذاری بیلور بود.
  2. سه دوشیزه در برج (27 ژوئن،2006)و چنین گفت مارتین
  3. سه دوشیزه در برج (27 ژوئن،2006)و چنین گفت مارتین