اگان تارگرین سوم

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Targaryen crest.PNG
اگان سوم
House Targaryen crest.PNG
AEGON III.jpg
اگان سوم اثر Amoka
اطلاعات شخصی
دوران حکومت سال 131-157 پس از ورود اگان
نام کامل اگان تارگرین سوم، سومین از نام او
القاب اگان قاتل اژدها
تولد سال 120 پس از ورود اگان
مرگ سال 157 پس از ورود اگان
خانواده
خاندان سلطنتی تارگرین
شاه قبلی اگان دوم
وارث دیرون اول
شاه بعدی دیرون اول
ملکه همسر اول، جیهیرا تارگرین
همسر دوم، دینیرا ولاریون
فرزندان دیرون اول

بیلور اول
دینای جسور
رینا

الینا
پدر دیمون تارگرین
مادر رینیرا تارگرین
ارجاعات
کتابها شاهدخت و ملکه

اگان تارگرین سوم که او را به عنوان قاتل اژدها نیز می شناسند، هفتمین تارگرینی بود که بر روی تخت پادشاهی نشست. او بعد از پایان رقص اژدهایان، پس از دایی اش اگان دوم (Aegon II) پادشاه شد. بعد از اینکه اگان دوم بدون برجا گذاشتن وارث مذکری مرد، پادشاهی اگان سوم باعث اثبات حقانیت ادعای مادرش نسبت به تاج و تخت شد. زمانی که او کودکی بیش نبود، نام اژدهایش استورم کلود (Stormcloud) بود.

ظاهر

اگان همیشه لباس هایی به رنگ سیاه می پوشید. او رنگ پریده و لاغر بود و از آنجا که خورده شدن مادرش را بوسیله ی اژدهای دایی اش دیده بود، از شدت غم واندوه هرگز لبخند نمی زد. او ریشی کوتاه داشت ولی سبیل نداشت، تاج او نوار باریکی از طلا بود.[۱] چیز زیادی از شخصیت او نمی دانیم جز اینکه او توانست به خوبی پس از جنگ داخلی از پادشاهی نگه داری کند.

زندگی نامه

اگان پسر رینیرا تارگرین (Rhaenyra Targeryen) و نوه ی پادشاه ویسریس تارگرین اول بود. مادر او پذیرفت که پس از ویسریس بر تخت بنشیند ولی برادر ناتنی اش اگان دوم در طی جنگی بر سر جانشینی به نام رقص اژدهایان، سلطنت را بدست آورد.

اگان در طی جنگ داخلی با دیدن بلعیده شدن مادرش بوسیله اژدهای دایی اش، از لحاظ روحی صدمه زیادی دید و پس از جنگ، کینه و نفرت زیادی نسبت به اژدهایان پیدا کرد.

مرگ مادر او پایان جنگ نبود، پیروان او زیر پرچم اگان جمع شدند و زمانی که اگان دوم مرد، مدتی بعد، اگان به عنوان پادشاه اگان سوم بر تخت نشست.

پادشاه اگان سوم، حکومتی طولانی و خوب داشت. اغلب او را به خاطر مرگ آخرین اژدها سرزنش می کنند، او نفرتی بزرگ از اژدهایان داشت زیرا مادرش بوسیله ی اژدهای دایی اش خورده شده بود. [۲]اگرچه استادان ممکن است در بخشی از مرگ آخرین اژدها دست داشته باشند، امااگان علی رغم تلاش هایش برای باز کردن تخم اژدها، به " اگان قاتل اژدها" معروف شد. در بعضی از اشارات، او نه جادوگر را از آنسوی دریا آورد تا شاید بتوانند یکی از تخم ها را باز کنند.[۳]

اگان دو پسر داشت، دیرون که او را اژدهای جوان صدا می زدند و بیلور که به او بیلور مقدس می گفتند. او همچنین سه دختر داشت که آن ها همان سه دوشیزه در برج بودند. دینا دینای جسور، رینا و الینا. پس از مرگ اگان در سال 157 پس از ورود اگان، دیرون جانشین او شد. گفته شده که اگان همیشه با غم و اندوه بسیار راه می رفت و نزدیک بود بر اثر حماقت پسران او بخشی از هفت پادشاهی ، ار آن جدا شود.

خانواده

}}
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیرا
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دینیرا ولاریون
 
اگان سوم
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الینا
تارگرین
 
رینا
تارگرین
 
دینا
تارگرین
 
 
 
 
 
اگان
چهارم
 
 
 
 
 
نیریس
تارگرین
 
ایمون
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
بلک فایر
 
ایگور ریورز
«فولاد سرد»
 
بریندن ریورز
«زاغ خونین»
 
شیرا
سی استار
 
دیرون
دوم
 
دنریس
تارگرین
 
پرنس مارون
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
بلک فایر
 
ایمون
بلک فایر
 
دیمون
بلک فایر دوم
 
هیگان
فایر
 
پسرانی
دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میلیس
موحش
 
 
 
 
 

منابع

  1. ،چنین گفت مارتین، شاهان تارگرین، 1 نوامبر 2005.
  2. بازی تاج و تخت، فصل 23، دنریس.
  3. یورش شمشیرها، فصل 54، داوس.