رینا تارگرین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
House Targaryen crest.PNG
رینا تارگرین
House Targaryen crest.PNG
Rhaena.jpg
رینا تارگرین اثر Amoka©

عنوان سپتا
خاندان تارگرین
فرهنگ والریا
تولد در سال 147 پس از ورود اگان[۱]

رینا تارگرین دومین دختر اگان سوم (Aegon III) معروف به قاتل اژدها بود.

ظاهر و شخصیت

او زنی زیبا، بسیار مهربان و شیرین بود. رینا مو هایی نقره ای-طلایی داشت که البته بیشتر طلایی بودند. او عاشق خیاطی و سوزن دوزی طلایی بود و اغلب بر روی لباس هایش تصاویری از مذهب را گلدوزی می کرد.[۲]

تاریخ

رینا به همراه خواهر هایش الینا تارگرین (Elaena targaryen) و دینا تارگرین (Daena targaryen) جزو خواهران مجازات شده ی بیلور اول (Baelor I) بودند که در سرداب دوشیزه (Maidenvault) زندگی می کردند و بعدها به «سه دوشیزه در برج» مشهور شدند. بیلور آن ها را در مکانی راحت زندانی کرد تا با دیدن آن ها دچار وسوسه نابودگر شهوت نشود. رینا دو خواهر دیگرش را دوست نداشت به همین دلیل در تمام مدت زندانی بودنش در کنار آن ها احساس راحتی نمیکرد. او به سختی برادرش بیلور را تحت نفوذ خود داشت. او سر انجام یک سپتا از مذهب هفت شد.[۳]

خانواده

}}
 
 
 
 
 
 
 
 
رینیرا
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دینیرا ولاریون
 
اگان سوم
 
 
ویسریس دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الینا
تارگرین
 
رینا
تارگرین
 
دینا
تارگرین
 
 
 
 
 
اگان
چهارم
 
 
 
 
 
نیریس
تارگرین
 
ایمون
تارگرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیمون
بلک فایر
 
ایگور ریورز
«فولاد سرد»
 
بریندن ریورز
«زاغ خونین»
 
شیرا
سی استار
 
دیرون
دوم
 
دنریس
تارگرین
 
پرنس مارون
مارتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگان
بلک فایر
 
ایمون
بلک فایر
 
دیمون
بلک فایر دوم
 
هیگان
فایر
 
پسرانی
دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میلیس
موحش
 
 
 
 
 

منابع

  1. So Spake Martin ذکر شده که رینا دو سال از خواهرش دینا کوچکتر بود.
  2. سه دوشیزه در برج (27 ژوئن،2006)و چنین گفت مارتین
  3. سه دوشیزه در برج (27 ژوئن،2006)و چنین گفت مارتین