خاندان پین

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان پین
House Payne.png
نشان سکه های طلا روی خانه های شطرنجی سفید و بنفش
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان پین یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. پین ها یکی از خاندان های اصلی سوگند خورده به خاندان لنیستر است.[۱] نشان آن ها سکه های طلا روی خانه های شطرنجی سفید و بنفش است.[۲][۳]

منابع