خاندان بروم

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان بروم
House Broom.png
نشان یک کلاه‌خود نقره ای به همراه شاخه چوب جارو، روی آن در زمینه شطرنجی سیاه و سبز
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان بروم یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. Iاین خاندان، یکی از خاندان های اصلی سوگند به خاندان لنیستر است.[۱] بر اساس منابع نیمه رسمی، نشان این خاندان یک کلاه‌خود نقره ای به همراه شاخه چوب جارو، روی آن در زمینه شطرنجی سیاه و سبز می‌باشد.[۲]

بروم های ریشه ی تاریخی دارند، و نسل آن ها به زمان نخستین انسانها باز می‌گردد.[۳]

اعضای شناخته شده ی خاندان در پایان قرن سوم

اعضای شناخته شده استاک اسپیر در طول وقایع شرح داده شده در نغمه ای از یخ و آتش عبارت اند از:

منابع

  1. بازی تاج و تخت، ضمیمه.
  2. سیتادل. نشان خاندان ها: خاندان های سرزمین های غربی
  3. کان کرولاین [۱]