کاربر:Amg76

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

مشارکت‌ها

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید,یک شمع روشن کنید

کنفوسیوس