خاندان سویفت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان سویفت از کورن فیلد
House Swyft.PNG
نشان یک خروس جنگی آبی در زمینه زرد
شعار بیدار شید! بیدار شید!
جایگاه کورن فیلد
لرد فعلی سر هریس سویفت
منطقه سرزمین های غربی
عنوان شوالیه کورن فیلد
وارث سر استفورن سویفت
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع