خاندان سرت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان سرت از سیلور هیل
House Serrett.PNG
نشان یک طاووس با پر های باز شده در زمینه کرم رنگ
شعار من هیچ رقیبی ندارم
جایگاه سیلور هیل
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان سرت از سیلور هیل یکی از خاندان های اشرافی سرزمین های غربی است. خاندان سرت، سکس از خاندان های اصلی سوگند خورده به کسترلی راک می‌باشد.[۱]

نشان آن ها یک طاووس با پر های باز شده در زمینه کرم رنگ می‌باشد.[۲][۳] بر اساس منابع نیمه رسمی شعار این خاندان «من هیچ رقیبی ندارم» است.[۴]

منابع