خاندان لورچ

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط کاربر:Amg76 در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.
خاندان لورچ
House Lorch.png
نشان یک مانتیکور سیاه در زمینه سفید، زیر سه سکه طلا در زمینه قرمز
لرد فعلی لورنت لورچ
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

منابع