خاندان پکلدون

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
خاندان پکلدون
House Peckledon.PNG
نشان ده ستاره بنفش در زمینه زرد
شعار ثابت قدم
منطقه سرزمین های غربی
لرد بالا دست خاندان لنیستر

خاندان پکلدون خاندانی اشرافی از سرزمین های غربی است. نشان آن ها در ستاره بنفش، روی زمینه زرد است. .[۱][۲] شعار آن ها ثابت قدم است.[۳]

وقایع اخیر

نزاع شاهان

زمانی که تایوین لنیستر هارن هال را ترک می‌کرد، آریا استارک نشان خاندان پکلدون را در میان سپاه تایوین دید.

در نبرد بلک واتر, جازمین پکلدون دو شوالیه را کشت، یکی را زخمی کرد و دو تا ی دیگر را دستگیر کرد. پس از آن، او به عنوان یکی از قهرمانان جنگ شناخته شد، و به عنوان پاداش اسب و زره جدید به او هدیه دادند، و قول دادند، زمانی که به سن کافی برسد، او را شوالیه می‌کنند.

یورش شمشیر ها

پکلدون جوان، در دادگاه تیریون لنیستر برای مرگ جافری اول، شهادت داد که دیده تیریون در جریان عروسی سلطنتی، جام باده سمی را از روی زمین برداشته، و باقی مانده آن را روی زمین ریخته است.

ضیافتی برای کلاغ ها

جازمین به عنوان یکی از ملازمین سر جیمی لنیستر، همراه با او برای رسیدن به ریورران به سمت شمال حرکت کردند. پس از پیوستن پیا به اطرافیان جیمی در هارن هال، جازمین به او نزدیک شد و در نهایت آن ها در چادر جیمی با هم رابطه داشتند.

عضای شناخته شده ی خاندان در پایان قرن سوم

اعضای شناخته شده استاک اسپیر در طول وقایع شرح داده شده در نغمه ای از یخ و آتش عبارت اند از:

منابع